Odpowiadanie na opinie gości hotelowych. Łatwy temat? Niekoniecznie!

Jak odpowiadać na opinie gości hotelowych

Konia z rzędem temu, kto znajdzie hotel, który regularnie odpowiada na recenzje, a nieszablonowe odpowiadanie na opinie gości hotelowych zostało spersonalizowane tak, aby odzwierciedlić szczere zainteresowanie kryjącymi się za nimi ludźmi. Jak to jest, że wydajemy tysiące lub dziesiątki tysięcy złotych na roczny marketing online a odpowiadanie na negatywne opinie, hmm czeka na lepsze czasy? […]