Jak cyfrowi nomadzi rewolucjonizują rynek pracy?

Cyfrowi nomadzi a rynek pracy

Cyfrowi nomadzi to rosnąca społeczność, którą interesuje się od dwóch lat. Po pierwsze dlatego, że mobilność i turystyka to dwa obszary z którymi jestem związany zawodowo. Po drugie prywatnie interesuje się caravaningiem, który jest niczym innym jak odmianą turystyki mobilnej. Laptop i dowolne miejsce na świecie z dostępem do internetu – tak wielu kojarzy się […]